Международен ден на бащата UN 16. Юни 2019 – “Нарисувай татко с татко!”

За трета поредна година, Сдружение “Усмивка” подкрепя Международния ден на бащата UN на 16. Юни 2019 с кампанията “Нарисувай татко с татко!”!

Присъствайте лично на детската площадка Морска градина Детска площадка Флора от 10 часа, и рисувайте по асфалта с татко!

За всички, който не могат да присъстват, Сдружение “Усмивка” обявява конкурс за рисунка до 30. Август 2019, 17:00 часа на тема

“Това е моят татко”

Изпратете ни вашите рисунки през Instagram

@sdrujenieusmivka #tovaetatko2019

Всички деца участници в конкурса получават сертификат и награда за участие.


Очакваме Ви!