Занималня по уважение

Всички познаваме деца, които понякога се отнасят неуважително и агресивно. Агресията между децата не е нищо ново. Ние търсим ново и по-добро решение от наказание, премълчаване, търпене, игнориране. Сдружение “Усмивка” стартира за новата учебна 2018/2019 година занималня по уважение за деца, които имат проблеми в училище и се отнасят агресивно със съученици и учители.