Платформа “Дай рамо!”

Сдружение “Усмивка” стартира кампания за набиране на средства за платформата “Дай Рамо”. Чрез тази платформа, деца с добър успех в училище ще имат възможност да помогнат на съученици в нужда с уроци и напътствия. Чрез същата платформа, хора, които искат да помогнат на възрастни хора, ще имат възможност да контактират нуждаещи се от помощ възрастни.