Подкрепете ни

Подкрепете ни!

Ако искате да ни подкрепите като дарители, нашите сметки за дарения са

SMILE SDRUZHENIE
IBAN BG23RZBB91551007918704
РАЙФАЙЗЕНБАНК ОФИС БУРГАС 5

Сдружението приема с благодарност всяко направеното дарение и се задължава да ползва получените средства в съответствие с целите и мисията му. Сдружението поддържа книга на дарителите и направените дарения. Моля, информирайте ни, ако желаете да получите удостоверение за извършеното дарение. Даренията към нас, Ви носят данъчни облекчения като физически и юридически лица в България и ЕС, в зависимост от Вашият постоянен адрес или седалище. Моля, забележете нашите правила за работа с дарители.

Благодарим Ви сърдечно!!!

Ако искате да ни подкрепите като доброволци, пишете ни на contact@sdrujenieusmivka.org.

Благодарим Ви сърдечно!!!