Най-здравословна рецепта за училище 2018

Участвайте в конкурса и покажете как приготвяте балансирана и разнообразна храна!!!

 

За Европейския ден на здравословното хранене и готвене на 08. Ноември 2018, ние стартираме тази весела кампания за малки готвачи!

намерено на Бюти Байтс Организация

През последните десетилетия се наблюдават неблагоприятни характеристики и тенденции в храненето на населението в България, включително и сред децата. Както нездравословния модел на хранене, така и ниската физическа активност е важен фактор за рязкото увеличаване честотата на свръхтеглото и затлъстяването – един от сериозните съвременни здравни проблеми, включително и за България.

Последните данни от национално представително проучване на храненето на учениците в България, проведено от Националния център по обществено здраве и анализи и Катедра Педиатрия, Медицински Университет, София показват, че неблагоприятни характеристики в храненето на децата. Висок относителен дял от изследваните ученици консумират един и повече от един път на ден: сладкарски изделия (торти, сладкиши, баклави)- 20,4%; чипс и други видове снакс  -12,8%;  тестени изделия (пици, мекици, банички и др.) – 32,3%.  Безалкохолни напитки, съдържащи захар, повече от един път на ден приемат 20% от учениците, а енергийни напитки 7% от изследваните деца. По-рядко от един път в месеца консумират: риба – 18% от учениците, а пресни плодове и зеленчуци – 5,6%.

При 25 % от децата с наднормено тегло се установи, прием на тестени изделия и картофен чипс повече от 1 път дневно, а при 57,3 % прием на безалкохолни напитки един (32,8%) и повече от един път дневно (24,5%). При 34 % от децата с наднормено тегло се установи ниска честота на консумация на пресни плодове, а при 32 % и на пълнозърнест хляб.

Здравословното хранене на децата трябва да представлява приоритет в националната ни политиката, свързана с опазване на общественото здраве. Храненето и физическата активност са детерминанти на здравето.  Те са необходимо условие за осигуряване на оптимален растеж и развитие на децата – възраст, в която се формират навиците, свързани със здравословния начин на живот. Храненето е един от съществените фактори в превантивната стратегия за намаляване на риска от хронични неинфекциозни заболявания като сърдечносъдови болести, рак, диабет тип 2, остеопороза и др.

Данни от проведено национално представително проучване при ученици на възраст 6-19 год. показват , че с препоръчваната физическа активност от минимум 60 минути на ден са само 24% от изследваните деца, а 35% от децата са физически активни по-малко от два дни в седмицата.

Свръхтеглото и затлъстяването са с голяма честота при децата и юношите в България – средно 20% от децата са с наднормено тегло, от които ¼ са със затлъстяване. Това са стряскащи цифри.

Основната мисия на “Най-здравословна рецепта за училище 2018” е децата да бъдат запознати със съставките на храните и да бъдат мотивирани сами да търсят здравословни храни.