За нас и нашите цели

Сдружение УСМИВКА е създадено през 2006 година с целта да подобри живота и здравето на децата в България с весели и информационни кампании и събития.

Creativity is intelligence having fun. Albert Einstein

Докато расте и се развива, всяко дете, всеки млад човек е конфронтиран както с радост и щастие, така и с различни трудности и проблеми още от ранна възраст. Детската градина, училището, приятелите, родителите, възрастните и всички останали са не само източник на приятни емоции…Всеки един от нас, знае, че решаването на тези проблеми е понякога е трудно и понякога почти невъзможно за едно дете. Особено в сегашната реалност и във времето на масова дигитализация и интернет. Нашата мисия е да подкрепим децата по пътя на живота с информация и занимания.

One test of the correctness of educational procedure is the happiness of the child. Maria Montessori

Нашите цели са:

 • Да подкрепим чрез информационни кампании, събития, регионални и национални конкурси личностно развитие на децата и младите хора чрез креативност, откриване и развитие на творческите им заложби;
 • Да помогнем осмисляне на свободното им време чрез форми на самоутвърждаване и изява на личността им;
 • Да подкрепим възпитание на децата в хуманност, партньорство, толерантност и подкрепа;
 • Да кажем заедно НЕ на агресията и тормозът както в реалността така и в социалните мрежи;
 • Да подкрепим изграждане и развитие на устойчива ценностна система;
 • Да възпитаме любов към природата и навици за опазване на околната среда;
 • Да съхраняваме културните традиции на България;
 • Да помогнем за развитие на здравословно отношение на децата към себе си, самоуважение и самоувереност;
 • Да възпитаваме здравословен начин на живот, здравословно хранене и развитие на здравословни навици;
 • Да подобрим достъпа до лечение и медицински услуги и условията за лечението за деца и възрастни хора в България;
 • Да помогнем на възрастните хора в България да остареят с достойнство.

If help and salvation are to come, they can only come from the children, for the children are the makers of men. Maria Montessori

Сдружение УСМИВКА е лицензирана организация от Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на социални услуги:

 • Личен асистент за възрастни хора
 • Домашен помощник за възрастни хора 
 • Социален асистент за взрастни хора 
 • Бюро за социални услуги 
 • Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора 
 • Мобилен център за обслужване на възрастни хора в неравностойно положение.

 

С реализацията на над 1000 събития и национални и регионални конкурси като “Най-усмихнат клас на България” , ” В очакване на Коледа”, “Да прогоним злото да бъдем по-добри”, “Фестивал на куклите”, “Стотинковата война”, “Фестивал на хляба”, “Подари Коледа на дете”, “Накарай някого да се усмихне”, “Ритъмно-барабанна терапия за деца аутисти”, “Силата на татко” и много други, ние неуморно казваме да на уважението, сплотеността, подкрепата, партньорството, толерантността и хуманността в обществото. Ние искаме да дадем позитивен пример на нашите деца днес, за да могат те да изградят по-добър и хуманен свят утре.

Ние казваме не агресията и насилието и се опитваме да покажем не само в училище, че те могат да бъдат преодолени лесно –  с искрена усмивка. Усмивката прави силата!

Ние от Сдружение “УСМИВКА” работим за децата на Бургас и България!
Благодарим на всички, които ни подкрепят и вярват в нас през годините!